Monday, December 29, 2008

ang sa akin lang

kahit na-nominate ako for Heights EB Race, pinag-iisipan ko pa kung itutuloy ko o hindi 'yong candidacy. nakakahiya naman dun sa nag-nominate sa 'kin kung tatanggi ako basta-basta. a basta,
meron na lang akong hanggang new year para sa confirmation ko.

ang sa akin lang, mas gusto kong ganito yung mangyari:

Heights EB '09-'10

Executive Editor
Marie La Vina

Business Manager
Joseph Casimiro

Secretary-General
Rachel Marra

English Staff
Wyatt Ong

Filipino Staff
Walther Hontiveros

Design Staff
Abstain
^_^

Art Staff
Maurice Wong

Special Projects
Selene Uy

Tuesday, December 23, 2008

Space Shuttle

"we're running in opposite directions, clutching
our chests, trying not to get our hearts pulled out."

-Isabel Yap, Rabbit Stew


They said he was a victim

of an accident. They said he was desperate

to reach the moon and hold it

in his hands. But let me tell you

exactly why he died. It was no ordinary

roller coaster ride. The sign

on the entrance says:

those with weak heart may not enter.

But he wanted to. He insisted

and they let him get through.

Things happened so fast. He tried not to look

at the lovers who held hands

as the roller coaster blasted off.

The wind hit him violently

as things began to zoom

at the back of his mind, like his memories

of you saying
saka na ulit natin subukan
na pumunta sa buwan
. Somehow, he wished
that there wasn't an empty seat

beside him, so he looked away

at that empty space. He tried not to scream

his heavy heart out but it was getting heavier

than before so he had to let go.

When it was all over, they found his body

on the seat, one hand clutched

in his chest; the other held nothing

but an empty, lonely space.


for abi

Tuesday, December 9, 2008

Pag-uwi

Gusto kong sabihing nahihirapan akong pumikit.
Isang madaling araw, nagising ako sa pagkalunod
sa aking mga panaginip. Ilang gabi na rin akong binabagabag
ng mga salitang: pagitan, hangganan, at kamatayan.
Ilang gabi na rin kitang iniisip
habang umiihip ang hangin, ibinubulong nito sa akin
ang isang linya ng pangungulila.
Hindi ka sana mawala. Gaano katagal
na ba akong wala? Hindi pa rin ako mapalagay
sa tuwing naglalakbay sa lungsod
at nakakakita ng mga magkasintahan,
magkayakap, magkawahak-kamay.
Ngayon, naiisip kita, kayakap
ang iba at wala akong magawa
kundi alalahanin ang dating pagsasama.
Patawad, sadyang hindi ko alam
ang salitang paalam
.
At hindi ko rin alam
kung bakit mabigat sa dibdib
ang pagdilat, pati ang pagpikit. Madilim.
Ngayon, naiisip kita, heto ako sa isang sulok ng bus,
kapiling ang mga taong hindi ko naman kakilala.
Gumagabi na dito sa lungsod at kailangan ko nang umuwi,
hinihintay na ako ng aking kwarto.
Mamaya, bubuksan ko ang bintana.
Hihiga. Ipipikit ko ang mga pagal na mata.


(sunod sa Liham sa Kababata)
 

Copyright 2007 ID Media Inc, All Right Reserved. Crafted by Nurudin Jauhari