Thursday, November 26, 2009

humans are temporal. meaning, they have a beginning and an end.

because of this, humans somehow established a sense of past, present, and future.

how do we think of time is different from how we experience it.

we think of time in terms of quantifiable data - seconds, days, years of the past and the future.

we experience time only in the present. it is only in the present that we do "work" and the experience of that "work" is the experience of time itself.

the experience of time is more important than the quantifiable concepts or the physical world's definition of time.

therefore the present will always be more valuable than the past and the future.

in this experience of the present [moment], we establish a certain connection with reality. we establish "presence"

time is, in reality, presence (Gegenwart). more correctly the "life-stream of presence." (lebendig stromende Gegewart)

we may now say that time, upon considering only the present, is an endless "presence".

the endless presence is always a tension between "absence" and "presence"-HISTORICITY, albert dondeyne

------

1. makikitang dependent sa concept of "time" yung essay. kung nagsimula sa pagiging temporal ng human being ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sense of past,present, future (sense of time na rin), posible ngang gawa-gawa lang ng tao ang idea ng "time". What if there is no such thing called time?

2. pinag-aaralan ko ngayon kung paano gumamit ng strikethrough sa tula. ano konek? may connection sa experience ng reader, sa presence nung salitang may strikethrough at sa pag-alter ng tenses ng mga salita pabalik sa past. well of course, may mga limitations nga lang dahil hindi pupuwedeng basahin pabigkas ang tulang may strikethrough. e ano ngayon?

Monday, November 2, 2009

Bulong

Naaalala mo ba noong araw
na nagpalipad tayo ng saranggola,
magkahawak-kamay? Sumabit ito bigla
sa kawad ng kuryente at ilaw
poste at sa wakas

natutuhan ko

kung ano ang pagbitaw.
 

Copyright 2007 ID Media Inc, All Right Reserved. Crafted by Nurudin Jauhari