Friday, August 7, 2009

Handog ng HEIGHTS para sa Buwan ng Wika


KITAKITS SA LAHAT!!!

Saturday, August 1, 2009

(k)(u)(m)(i)(s)(l)(a)(p); lumelevelup

writing exercise 07/31/09

pumili ng salita at bumuo ng isang tula gamit lamang ang mga letra ng salitang iyong napili. ex yung beautiful inlaw ni adam david. "kumislap" ang napili kong salita.UMALIS KAMI SA ALAPAAP

kipkip ka sa alaala
umalis kami

sa alapaap kipkip ka sa alaala

umalis kami

sa alapaap kipkip ka
sa alaala umalis ka-
mi sa alapaap kipkip ka

(sa) alaala umalis ka-

mi sa alapaap
kipkip ka sa alaala


*
revised 08-04-09
 

Copyright 2007 ID Media Inc, All Right Reserved. Crafted by Nurudin Jauhari