Monday, November 25, 2013

kailan lang nung tanungin mo kung kailan.


Wednesday, June 5, 2013

<>~

Naaalala mo pa ba noong
nagpalipad tayo ng saranggola?
Sumabit ito bigla
sa kawad ng kuryente

at sa wakas natutuhan ko
kung ano ang pagbitaw.
 

Copyright 2007 ID Media Inc, All Right Reserved. Crafted by Nurudin Jauhari